ΜΕΝΟΥ
Web TV Program
15:00: Η ώρα των Ιατρών, 19:00: Μετεκπ/κα μαθήματα Ι.Σ.Α - Προσέγγιση στην τραυματιολογία

Κατηγορίες

Θεραπευτική συμβολή ακτινολογίας στην αντιμετώπιση του πολυτραυματία - 2η ώρα