ΜΕΝΟΥ
Web TV Program
15:00: Η ώρα των Ιατρών, 19:00: Μετεκπ/κα μαθήματα Ι.Σ.Α - Προσέγγιση στην τραυματιολογία

Κατηγορίες

Ειδικά προβλήματα αντιμετώπισης πολυτραυματία στην ΜΕΘ - 1η ώρα